کافه بین الملل (اینترنشنال)

 

دومین و چهارمین چهارشنبه هر ماه

از ساعت 15:00 تا 17:00

در

Mehrgenerationenhaus, Kennelstr. 7, Kaiserslautern

به زودی از ژانویه 2016

13 ژانویه،27 ژانویه،10 فوریه،24فوریه،09 مارج،23 مارچ و ...

فابل توجه افرادی که تازه به این شهر آمده اند و یا کسانی که مدتها ست همشهری ما هستند ، صرف نظر از  کشور و ملیت، سن و جنسیت ویا مذهب .

دور هم جمع میشویم

تنها برای با هم آشنا شدن ،کمک و همیاری متقابل یکدیگر

جهت اطلاعات بیشتر لطفا با من تماس بگیرید:

 

Café International im Mehrgenerationenhaus Kaiserslautern

 

 

 

Ulrike Ebert-Wenski (Dipl.-Sozialarbeiterin), Caritas-Zentrum Kaiserslautern

Tel.: 0631/36120-0,   Mail:

in Kooperation mit dem Fachdienst Migration und Integration Frau Fixemer-Reiland, Herrn Leicht, Frau Schmitt und
Frau Hauck, Fachdienst Gemeindecaritas, Caritas-Zentrum Kaiserslautern, Engelsgasse1, 67657 Kaiserslautern

Cafe International - download Persian / Farsi PDF

 

 

sponsoring and support for the Cafe International der Caritas Kaiserslautern